[MD-sorular] yanlış kanıtlamak

tolga kabaca tolgakabaca at yahoo.com
17 Tem 2006 Pzt 10:18:28 EEST


Evet, biraz düþününce "yanlýþ kanýtlamak" tabiri biraz komik duruyor. Fakat söylenmek istenenin "kanýtýn yanlýþ olduðu" anlaþýlýyor. Bence biraz vurguya dikkat etmek ve cümle içindeki yerine bakmak gerekir.

Ali ilik <aliilik at gmail.com> wrote:    "Yanlýþ kanýtlamýþsýn" ifadesinin kullanýmý "uygun" olur mu? Böyle bir ifade hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
_______________________________________________
MD-sorular mailing list
MD-sorular at matematikdunyasi.org
http://matematikdunyasi.org/mailman/listinfo/md-sorular      Tolga KABACA
  http://www.tolgakabaca.com
 		
---------------------------------
How low will we go? Check out Yahoo! Messenger’s low  PC-to-Phone call rates.
-------------- sonraki bölüm --------------
Bir HTML eklentisi temizlendi...
URL: http://lists.math.bilgi.edu.tr/pipermail/md-sorular/attachments/20060717/3368476a/attachment.htm 


MD-sorular mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi