[MD-sorular] Measure Theory

MURAD ÖZKOÇ murat7676 at yahoo.com
21 Tem 2006 Cum 14:12:10 EEST


Ýyi Günler

Ölçüm teorisi ile ilgili temel kavramlarý içeren
lisans seviyesinde önerebileceðiniz bir kaynak
arýyorum. 

Önerileriniz için þimdiden teþekkür eder, iyi
çalýþmalar dilerim.

Murad ÖZKOÇ

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
MD-sorular mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi