[MD-sorular] Universitelerin Matematik Bolumleri Hakkında

Levent Sagun leventsagun at yahoo.com
26 Tem 2006 Çar 21:32:11 EEST


  

  Merhaba;

 Üniversitelerin Matematik bölümleri hakkýnda bilgi
arýyorum. Yardýmcý olabilirseniz, en zýndan bu
bilgilere nasýl ulaþabileceðimi söylerseniz çok
sevinirim.
 Ýsmim Levent bu sene ÖSS'ye girdim. Yýllardýr
matematik okumak istiyorum. Önceleri ODTU de ýsrar
ediyordum. Simdi ise nereye gireceðim konusunda
kararsýzým. ODTU ve Boðaziçi Üniversitesi'nde
Matematik okuyan arkadaþlarýmla konuþtum, ciddi
farklar göremiyorum. Ýstanbulda oturmam belki bir fark
yaratabilir. Öte yandan akademik kariyer yapmak
istiyorum. Hangi konularý araþtýrmam gerekir seçim
yaparken? Örneðin üniversitelerin Matematik
bölümlerinde yayýnlanan makale sayýsý nasýl bir
göstergedir? Bu veriyi nerden elde edebilirim?
 Öss'de sayýsal alanda Türkiye 374.sü oldum,
yanýlmýyorsam bütün üniversitelerin matematik
bölümlerine girmeye yetiyor. 
 Aklýmdan bir çýrpýda geçen okullar ODTU, Boðaziçi,
Bilkent, Bilgi ve Sabancý, bu okullar arasýnda nasýl
bir kýyas yapabilirim? Sizin kiþisel görüþleriniz de
karar vermeme yardýmcý olacaktýr. 
 Yardýmlarýnýz için çok teþekkür ederim...
            Levent Sagun

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
MD-sorular mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi