[MD-sorular] Universitelerin Matematik Bolumleri Hakkýnda

BORCHA borcha_karacay at yahoo.com
31 Tem 2006 Pzt 00:40:51 EEST


97ÖYS ile  türkiyenin en yüksek puanli matematik bölümünü kazandým, zor da olsa mezun oldum :) derim ki:  eger olimpiyatlarda madalyan yoksa matematik okumaný tavsiye etmem ama tabii ki sen bilirsin...
 
 üniversitedeki matematik lisedeki çarpma bölmeye hiiiiiiç benzemiyor. mezunlarýnýn hele türkiyede kýymeti hiç yok...bence bitirdiðinde güzel bir iþ bulabileceðin bir yer yaz..öle idealistlik felan türkiye de pek sökmüyor...yurtdýþýna gidebilirsen o ayrý...ama ben hiç kasma yaz bir týp, mühendislik derim...
 
 bir de makale sayýlari bence seni çok ilgilendirmiyor...dersini güzelce anlatma, gençleri yetiþtirme derdinde olmayan bir hoca yüzlerce makale yazsa sana ne faydasý var ki?  araþtýrma olaylarýna girdiðinde bakarsýn makale sayýsýna felan..iyi üniversiteler zaten belli..

 		
---------------------------------
Do you Yahoo!?
 Get on board. You're invited to try the new Yahoo! Mail Beta.
-------------- sonraki bölüm --------------
Bir HTML eklentisi temizlendi...
URL: http://lists.math.bilgi.edu.tr/pipermail/md-sorular/attachments/20060730/da19c9ac/attachment.htm 


MD-sorular mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi