[MD-sorular] Eksiklik teoremi

Karatug Ozan Bircan karatugo at gmail.com
20 Mayıs 2009 Çar 12:48:23 EEST


"Süreklilik hipotezi" istediğiniz gibi bir hipotezdir. Doğru veya yanlış olması matematiksel olarak bir problem yaratmamaktadır.

Nasıl kanıtlandığına gelince... Kurt Gödel ve Paul Cohen hipotezin yanlışlığının ve doğruluğunun kanıtlanamayacağını göstermişlerdir. Ayrıca, MD 2006-III sayfa 56'da bu konuyla ilgili bir yazı bulabilirsiniz..


-- 
Karatug Ozan Bircan


MD-sorular mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi