[MD-sorular] SIFIR

dede dede_47 at mynet.com
22 Mayıs 2009 Cum 19:07:59 EEST

                               
"SIFIR"  IN  "CİNSİ"  ÜZERİNE  BİR 
"ÇEŞİTLEME"AMACIM   :Matematiğin
“haylaz öğesi” olan bu sayının “cinsini” kanıtla
değil;


                    
“düşünceyle” saptamak! (Biliyorum, kanıt gerek;
yapamadım, zira bu  “sayı” çok 


            
        “haylaz”,
ele avuca sığmıyor! Çok da
yararlı, vazgeçemiyoruz.”Cinsini”


                     
saptayabilirsek belki biraz “uysal (!?)” yaparız!) 


 KABULÜM:”SIFIR” BİR SAYIDIR.


        ….başlayalım:                                                1)  
“Sıfır” sayısı,
aşkın (transandant) sayı olabilir mi? Sabit katsayısı
“olmayan” her


      
polinom
denklemin bir “kökü” olduğuna göre; sıfır sayısı, aşkın sayı
OLAMAZ(?);


2)  
“Sıfır” sayısı,
cebirsel sayı olabilir mi? Sabit katsayısı “olmayan” her


        polinom denklemin bir
“kökü” olduğuna göre;
sıfır sayısı, cebirsel bir SAYIDIR(?);


        Sonuç:“SIFIR” CEBİRSEL BİR SAYIDIR! 


        ......Alt
“cinsler” için devam edelim:


2a)  “Sıfır”
sayısı
tamsayı olabilir mi? Her sayıya bölünebildiğine göre sıfır sayısı


        tamsayı: OLUR / OLMAZ (?);


      
“Sıfır” sayısı
eğer “TAM SAYI” ise;


2aa) Tek tam sayı olabilir mi? Tanım gereği; tek
sayılar 2’
ye bölündüklerinde 


        1 kalanını
bırakırlar. Sıfır, 2’ ye bölününce 1 kalanı 
bırakmadığından; 


         sıfır,
tek
tam sayı: OLAMAZ(?);


2ab) Çift tam sayı olabilir mi? Tanım gereği; çift
sayılar
2’ ye bölündüklerinde 


         kalan
“bırakmazlar”. Sıfır, 2’ ye bölününce 
kalan bırakmadığından;


         sıfır, ÇİFT TAM SAYIDIR(?);


       
“Sıfır” sayısı
TAM SAYI değilse; 


2b)   Oranlı
(rasyonel) sayı olabilir mi? “0/0” şeklinde olan  belirsizlikler


       
“limitte”;
bazen  “sıfıra”, bazen de başka
“sayılara” yakınsadığından;


         sıfır,
oranlı
sayı: OLUR / OLMAZ(?);


2c)    Oransız
(irrasyonel) sayı olabilir mi? Oransız sayılarla olan
“ilişkilerinde”,


         o sayıyı
ya
kendine dönüştürür (çarpma), yada etkisiz olduğundan


         sıfır,
oransız sayı: OLUR / OLMAZ(?);


2d)  “Sıfır”
sayısı
sanal (kompleks) sayı olabilir mi? Sanal (imaginer) kısmı


        
olmadığından;
sıfır sanal sayı OLAMAZ(?) (Gerçel
kısmı da “yok” diyeceğim


         ama,
kabulümle “çelişeceğim”; elde “sayı” kalmayacak!)


         ......sonuç
?


         A- Bu
“yazılı
düşünmede”  iç tutarlılık bakımından
“yanlış” var mıdır? Eğer “VAR”


             
diyorsanız
bunu lütfen belirtir misiniz? Eğer “YOK”
diyorsanız:


        
B-”Sıfır”
sayısının “sayı olarak” cinsi nedir? (Yani;TAMSAYI? ORANLI? ORANSIZ ?)


             
........eğer;


              
Denilirse:Kabulün yanlış!


           
  
Derim ki:Sıfır, matematikte niçin/neden
var? Konu mankeni/süs eşyası mı?


    
NOT:İletinin
düzeyi, “matematiksel anlatım dışı; ilköğretim/test” düzeyi
oldu. Ama 


             
“sorunu”
en iyi böyle “anlatabileceğimi” düşündüğüm için bu tarzı
seçtim;


              
“Anlatı
becerisi” yüksek dostlar! Kusura bakmayın….


              
Saygılarımla…


              
A.Kadir
Değirmencioğlu-------------- sonraki bölüm --------------
Bir HTML eklentisi temizlendi...
URL: http://lists.math.bilgi.edu.tr/pipermail/md-sorular/attachments/20090522/83abf7c2/attachment.htm 


MD-sorular mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi