[MD-sorular] Ynt:MD-sorular Moduler soru

serkanengudar serkanengudar at gmail.com
14 Nis 2011 Per 17:49:47 EEST


(2) nolu eşitlik her pozitif ardışık iki tek sayı için geçerli gibi duruyor (Özel olarak ikiz asallara bir yol açmaz sanırım bu yüzden)

p ve q=p+2 olsun (p pozitif tek tamsayı)
p+q = 2.(p+1)
q==-p mod(p+q) veriler tamam.

p^q+q^p==0 mod(p+q)
için
p^(p+2)+(-p)^p==0 mod(2.(p+1))
p^(p+2)-p^p==0 mod(2.(p+1))
p^p.(p^2-1)==0 mod(2.(p+1))
p^p.(p-1).(p+1)==0 mod(2.(p+1))
p tek ise p-1 çift olur p-1=2.k dersek (k doğal sayı)
p^p.2k.(p+1)==0 mod(2.(p+1))
0==0 mod(2.(p+1))
ispatlanır. Bu p^q+q^p==0 mod(p+q) ifadesi her ardışık pozitif tamsayı için doğrudur.

(1) nolu eşitlik ne yazık ki limitlerim dışında :)

Saygılarımla Serkan EngüdarMD-sorular mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi