[MD-sorular] ERG-TMD-duyuru-Universite Giris Sistemi

Ali Nesin anesin at nesinvakfi.org
24 Nis 2011 Paz 23:22:59 EEST


Asagida, Universiteye Giris Sistemi ile ilgili olarak, Egitim Reformu 
Girisimi (ERG) ve Turk Matematik Dernegi (TMD) adina Ustun Erguder, 
Tosun Terzioglu ve Betul Tanbay'in hazirladigi ortak duyuruyu bulacaksınız.
Ali Nesin

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ (ERG) – TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ (TMD) ORTAK DUYURUSU
Üniversite giriş sisteminin, son YGS’de yapılan hatalar nedeniyle 
gündeme gelmesi dolayısıyla, bu sistemin, eğitimin tüm seviyelerinde yol 
açtığı zararlar konusunda çeşitli platformlarda yıllardır dile getirilen 
görüşlerimizi yinelemek istiyoruz.
Milyonlarca öğrenci ve ailelerini doğrudan, tüm toplumu ise dolaylı 
olarak etkileyen üniversiteye girme ‘yarışının’ önemi açıktır. Fakat 
ÖSYM tarafından verilen ulusal üniversiteye giriş sınavları toplumumuzda 
bir sınavın oynaması gereken rolün çok üstünde bir önem kazanmıştır. 
Öyle ki, YGS’nin az süre öncesinde, tüm dünya ile uyumlu bir şekilde, 
yıllar öncesinden ilan edilen 2011 yaz saatine geçiş gününün, sadece YGS 
nedeniyle Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilmesi dahi toplumun geniş 
kesimlerince normal karşılanmıştır. YGS sırasında sınıf kapılarında 
alınan aşırı güvenlik tedbirleri, sınava giren gençler ve aileleri 
tarafından katlanılması gereken mecburiyetler olarak kabul edilmiştir. 
YGS sonrasında ise, bu güvenlik tedbirlerini boşa çıkaran ve “şifre 
skandalı” olarak basına yansıyan olaylar, son derece kritik bir konuda, 
ÖSYM ekibinin, toplumun güvenini kaybetmesine sebep olmuştur.
LYS verilmeden önce yapılmış tüm hataların düzeltilmesi ve sınavın ehil 
kişiler tarafından yapılandırılması elzemdir. Avantajlı bir grup 
yaratıldığı ihtimali ortadan kalkmadığı takdirde, her üniversitenin bu 
sonbahar döneminde kayıt yapacak öğrencilerin dosyalarını, YGS ve LYS 
puanları arasındaki tutarlılığı özel olarak incelemeleri, gerekli 
görülen durumlarda da öğrencilerin performanslarını takibe almaları 
gerekecektir.
Mevcut sınav sistemini, yarattığı tüm eğitim sorunlarına rağmen ayakta 
tutan temel sebep, ülkenin her kesiminden gençlerin eşit şartlar altında 
ve hiçbir kayırma olmadan üniversiteye girebilmelerini sağlamak 
olmuştur. Bir sınavı neredeyse tek kriter olarak alan ve yıllardır 
uygulanan bir sistemin, güvenlik konusunun dışında da çeşitli 
sakıncaları vardır.
Giriş sınavlarının eğitim hayatında bir giyotin etkisi yaptığını 
söylemek abartı değildir. Sınav, lise son sınıflardan başlamak üzere, 
zamanla tüm ilk ve ortaöğretim eğitimini etkilemiştir. Analitik düşünce 
geliştirmekten yoksun, çoktan seçmeli testler üzerine kurulu bir eğitim 
sistemi yaratmıştır. Lise eğitimini ve hatta ilköğretimi bir dersane 
sistemine dönüştürmüştür.
Ortaöğretimin yeniden düzenlenip, gerçek işlevine kavuşturulması ancak 
üniversiteye giriş sisteminin, orta öğretimdeki başarıyı değerlendirmesi 
ile mümkün olacaktır. Bu değerlendirmenin yanı sıra, üniversiteye giriş 
için bir merkezi sınav da verilmeye devam edilebilir.
Tüm üniversite öncesi eğitimini bir giriş sınavına odaklamış bir öğrenci 
kitlesine, üniversitenin gerektirdiği kalitede ve çeşitlilikte eğitim 
vermek her geçen yıl daha da zorlaşmaktadır. Üniversiteye giren 
öğrencileri sınav maratonunda edindikleri kötü alışkanlıklarından 
arındırmak gitgide daha uzun bir zaman almaktadır. Üniversitelerin kendi 
değişik programlarına hangi sınav türü ile öğrenci alacaklarını 
kendilerinin tespit edememesi de, eğitim kalitesini etkilemektedir. 
Üniversiteleri giriş sistemi konusunda pasif seyirciliğe mahkum etmek 
sistemi bugünkü krize getirmiştir.
Kamuoyunda oluşan tartışma ortamının, şu anki üniversite giriş 
sisteminin tüm sakıncalarını en aza indirip bütünüyle daha sağlıklı bir 
formata kavuşturacak, olabildiğince geniş katılımlı bir çalışmanın 
yapılmasına fırsat olarak değerlendirilmesini umuyoruz. Böyle bir sürece 
ERG ve TMD olarak katkı yapmaya hazırız. Kamuoyuna ve ilgililere duyururuz.
Prof. Üstün Ergüder Prof. Tosun Terzioğlu Prof. Betül Tanbay
ERG Y.K. Başkanı ERG Y.K. Üyesi ve TMD eski Başkanı TMD Başkanı


MD-sorular mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi