[MD-sorular] Tamami/Tümlev

dede dede_47 at mynet.com
12 Mayıs 2009 Sal 01:39:59 EEST


Sayın Kerem Altun;

Ben olabildiğince yabancı kavram ve kelimeler yerine

varsa Türkçe kelime, yoksa kendimce uygun bir kelime

kullanmaya çalışırım (Kimsin ve nesin ki kural koyuyorsun

demeyin lütfen;bunu bir "dili koruma içgüdüsü" olarak algılayın.

Bu camiada bir "hiç" olduğumun da bilincindeyim)Örneğin kendi not

ve yazılarımda kullandığım (bazılarını kendimce ürettiğim)birkaç kelime:

(Olasıdır: Bazılarını duymadınız)

İntegral=TAMAMİ (Tamam,bütün
anlamında.

Dediğiniz "tümlev" de olabilir,ancak bu kelime daha ziyade

"eksiği tamamlayan", "noksanlığı gideren" anlamına daha kuvvetli vurgu
yapıyor.

Örneğin "tümler açılar". Kanımca Tamami daha uygun)

Maksimum=ANFAZ  (EN FAZla
dan, ses uyumu için bozuk birleştirme)

Minimum=ANAZ  (EN AZ dan, ses
uyumu için bozuk birleştirme)

Seri=ARDIL (Ard arda 
gelen/giden anlamnda)

Paralel=KOŞUT (Yan yana
gelen/giden, koşmaktan)

Paradoks=ÇATIŞKI (Çatışmaktan)

Konjüktür=VARSAYI (Var saymaktan)

Daha var,belki bazılarımıza komik gelebilir diye yazmıyorum.

Şuna inanıyorum:Bilimi halk yapamaz; o günlük işlerinde zaten

yabancı kelimeye geçit vermiyor.Yabancı kelime "bilgiçliği" bizlerin
eseri,

Bilimdeki yabancı kelimelerin yerine geçebilecek Türkçe kelimeleri

halk bulamaz,onları ilgili bilimle uğraşan "bilimcilerimiz" bulacak!

Unutmayalım:Dilini yapamayan,bilimi hiç yapamaz!Dili de,ancak onu
konuşanlar yapar!

Benim yaptığım mı? "Karanlığa ıslık çalmak" deyin geçin lütfen..

İkazına teşekkür eder;

Saygılar sunarım

A.Kadir Değirmencioğlu


-------------- sonraki bölüm --------------
Bir HTML eklentisi temizlendi...
URL: http://lists.math.bilgi.edu.tr/pipermail/md-sorular/attachments/20090512/3b63dc3d/attachment.htm 


MD-sorular mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi